Si Hán Nhật Thường

1180

Si Hán Nhật Thường

Tác giả: Phỉ Thành Chương

Editor: Mr.Downer | mrdowner.wordpress.com

Thể loại: Hiện đại, đoản văn, thụ truy công, lãnh tĩnh công x si hán dụ thụ, HE.

Văn án:

Cố sự của tổng giám đốc và người mẫu nhỏ.

Loading...

Editor lảm nhảm: Ngăn ngắn manh văn + Si hán dụ thụ = Hit right in my kokoro, nên đào đào đào ! ! ! (≧∇≦)

Mục Lục

☆, Chương 01

☆, Chương 02

☆, Chương 03

☆, Chương 04

☆, Chương 05

☆, Phiên ngoại

☆, Kết thúc

Hoàn.

Loading...