Dị Thế Tình Duyến – Chương 0

    Thuộc truyện: Dị Thế Tình Duyến

    Văn án

    “Tôi” sống cuộc sống mười mấy năm ở hiện đại bởi vì “Nghịch thiên đoạt tự” không thành, mà đành phải quay về thời Minh làm Tiểu Bảo. Nào ngờ linh hồn hiện đại của hắn biểu hiện quá xuất sắc ở cổ đại, cuối cùng khiến hắn nhận được sự chú ý của ái nhân Văn Liệt.

    Thuộc truyện: Dị Thế Tình Duyến