Trí nhớ 25 giây – Chương 7

  Thuộc truyện: Trí nhớ 25 giây

  “Đúng vậy, như vậy là tốt rồi.”

  Hà Tân Dần đột nhiên đưa mặt qua, hôn một chút lên sườn mặt rắn nhỏ, nghiêm túc nói: “Tiểu Xà, vì để cho ngươi nhớ kỹ ta, ta đã làm một quyết định thực thận trọng.”

  Rắn nhỏ: “…………..?”

  “Chúng ta mỗi ngày đến một phát đi!”

  (chỗ này thỉnh tự động não bổ đi _(:з” ∠)_ )

  Thuộc truyện: Trí nhớ 25 giây