Sủng phu

3665

Tác giả: Sa Đề
Thể loại: xuyên không, đam mỹ, cung đình, sủng, 1×1
Converter: Riyur – vnsharing.site
Editor – beta: đêmcôđơn
Tình trạng sáng tác: hoàn 84 chương [81 chương chính văn + 3 chương ngoại truyện]

Giới thiệu:

Trước khi xuyên qua, Hoắc An Lăng chỉ là một người giữ trật tự đô thị nhỏ. Sau khi xuyên qua, Hoắc An Lăng chỉ là một dân chúng bình thường.

Trước khi mất trí nhớ, A Thập là Thẩm vương gia dưới một người trên vạn người. Sau khi mất trí nhớ, y chỉ là A Thập của Hoắc An Lăng.

Vì tìm A Thập về thuộc hắn, Hoắc An Lăng sau khi A Thập biến mất bước lên con đường tìm phu.

Đây là một công bình thường xuyên việt vì Vương gia thụ mất trí nhớ từ rễ cỏ phấn đấu đến Đại tướng quân. Cuối cùng chuyện xưa ôm được người yêu về…

Loading...

Nhân vật chính: Hoắc An Lăng, Thẩm vương gia Triệu Mặc Lâm (A Thập).

Nhân vật phụ: Cửu Tranh…

MỤC LỤC

Chương 1 ~ Chương 2 ~ Chương 3 ~ Chương 4 ~ Chương 5

Chương 6 ~ Chương 7 ~ Chương 8 ~ Chương 9 ~ Chương 10

Chương 11 ~ Chương 12 ~ Chương 13 ~ Chương 14 ~ Chương 15

Chương 16 ~ Chương 17 ~ Chương 18 ~ Chương 19 ~ Chương 20

Chương 21 ~ Chương 22 ~ Chương 23 ~ Chương 24 ~ Chương 25

Chương 26 ~ Chương 27 ~ Chương 28 ~ Chương 29 ~ Chương 30

Chương 31 ~ Chương 32 ~ Chương 33 ~ Chương 34 ~ Chương 35

Chương 36 ~ Chương 37 ~ Chương 38 ~ Chương 39 ~ Chương 40

Chương 41 ~ Chương 42 ~ Chương 43 ~ Chương 44 ~ Chương 45

Chương 46 ~ Chương 47 ~ Chương 48 ~ l ~ Chương 50

* * *

Chương 51 ~ Chương 52 ~ Chương 53 ~ Chương 54 ~ Chương 55

Chương 56 ~ Chương 57 ~ Chương 58 ~ Chương 59 ~ Chương 60

Chương 61 ~ Chương 62 ~ Chương 63 ~ Chương 64 ~ Chương 65

Chương 66 ~ Chương 67 ~ Chương 68 ~ Chương 69 ~ Chương 70

Chương 71 ~ Chương 72 ~ Chương 73 ~ Chương 74 ~ Chương 75

Chương 76 ~ Chương 77 ~ Chương 78 ~ Chương 79 ~ Chương 80

Chương 81

* * *
NGOẠI TRUYỆN

Chương 82 ~ Chương 83 ~ Chương 84

_ HẾT _