Ta Không Yêu Ngươi – Quyết Tuyệt (Chuyện tình yêu thứ 10)

3794

Ta Không Yêu Ngươi (Chuyện tình yêu thứ 10)
Tác giả: Quyết Tuyệt

Thể loại: cổ trang, cung đình, đế vương công, tâm cơ thụ, ngược tra công, ngược tiểu tam, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Quân Ngọc Thành, Triệu Chính Càn.
Phối hợp diễn: Quân Ngọc Như, Triệu Khôn Bằng.
Số chương: 8 (không làm phiên ngoại)
Edit: Lâm Mộc Miên

Chính Văn

1

2

3

Loading...

4

5

6

7

8

HOÀN