Thanh Lâu – Phá Quân

Trạng Thái: Đang cập nhật..

Nguồn: thienngoaidaonguyen.wordpress.com.

Giới Thiệu Truyện

Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, chế phục tình duyên, mỹ cường, song tính, sinh tử, song khiết, HE

Mỹ nhược công x cường tráng thụ

Rõ ràng là còn non tay, thế nhưng lại có thế chiếm được lần đầu tiên của tướng quân… aaaaaa. (/ω╲)

Danh Sách Chương