Thanh lâu

2928

Tác giả:Nguyệt Lương Thiên Uyên
Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, chế phục tình duyên, mỹ cường, song tính, sinh tử, song khiết, HE
Mỹ nhược công x cường tráng thụ
Nguồn:thienngoaidaonguyen.wordpress.com

Văn Án

Rõ ràng là còn non tay, thế nhưng lại có thế chiếm được lần đầu tiên của tướng quân… aaaaaa. (/ω╲)

Mục Lục

Chương 1: Lên xe rồi còn xuống được không

Chương 2: “Được” chọn

Chương 3: Uống rượu

Chương 4: Hoặc là thao, hoặc là chết

Chương 5: Bị nuốt

Chương 6: Chuộc thân

Chương 7: Bảo bảo

Chương 8: Kết thúc

HOÀN