[Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

Trạng Thái: Full.

Nguồn: tichthukimtrieu.wordpress.com.

Giới Thiệu Truyện

[Lục Lệ, Thích Cố, Phương Vô, Lý Truy]
Edit: Tịch Dương
Thể loại: đồng nhân thích cổ, đam mỹ…

Lục Tiểu Phụng là ai ?

Một người có tứ mi mao.

Một người thích uống rượu, coi rượu như mạng.

Một người thích “chõ mõm” vào chuyện người khác, bên người lúc nào cũng mỹ nữ hàng đàn.

Danh Sách Chương