Thích khách

6328

Tác giả:Liễu Mộc Đào
Nguồn:wattpad.com
Thể loại: ABO, tương lai, cơ giáp, cường cường, siêu chậm nhiệt
Editor: dream ex

Văn Án

Thật sự thì Thẩm Tu Vân được xem như một thích khách cũng bởi hắn từng giết rất nhiều người

Dù người đó hắn có quen biết, không quen biết, nổi tiếng, không nổi tiếng.

Đối với Thẩm Tu Vân mà nói, đó chẳng qua là một tờ giấy, trên tờ giấy viết một cái tên, thêm địa chỉ và thời hạn mà thôi.

Loading...

Chỉ cần tờ giấy này giao đến tay Thẩm Tu Vân, cũng như là báo trước với Diêm Vương Điện, trong kỳ hạn, người nhất định phải chết.

Bởi vậy, người trong giang hồ phong Thẩm Tu Vân danh hào – Vân Vô Thường.

Quỷ Vô Thường, lấy mạng người, Thẩm Tu Vân cho ngươi chết vào canh ba, không ai dám giữ ngươi tới canh năm.

Một kiếm Lưu Vân, sao chuyển trăng dời, từ đó âm dương đôi ngả.

Rất ít người biết hình dáng Thẩm Lưu Vân, bởi vì người nhìn thấy hắn hầu như đều chết.

Mà rất nhiều người chết dưới kiếm Thẩm Lưu Vân, tại một khắc trước khi chét kia, bất kể nam nữ, đều có ánh mắt vô cùng rung động, thậm chí mang theo mấy phần hoảng hốt, giống như trong nỗi khổ mất mạng, bọn họ cảm nhận được không phải là kinh sợ, mà là… kinh diễm.

Thẩm Tu Vân từ nhỏ là giết người mà tồn tại.

Nếu không giết người khác, người khác sẽ giết hắn. Ban đầu, hắn giết người để sống sót, về sau nhìn khắp giang hồ cũng không ai có thể giết được hắn, hắn lại giết người vì tiền, vì nữ nhân, vì cuộc sống xa hoa lãng phí dâm đãng.

Nhưng, vào lúc hắn biết hưởng nhân thế phồn hoa, thậm chí đem đương triều thiên tử dẫm ở dưới chân, tay cầm Lưu Vân kiếm kề cổ y, nhìn y kéo dài hơi tàn, lúc đó, Thẩm Tu Vân bỗng nhiên không rõ vì sao mình lại giết người.

Là một thích khách, vào lúc hắn không muốn giết người, liền có nghĩa là, còn cách cái chết không xa.

Lúc chết, Thẩm Tu Vân đối với thế giới này không còn gì lưu luyến. Thậm chí khi hắn biết cái người hay chạy đến căn nhà gỗ tìm hắn uống rượu kia chính là Thất Hoàng tử đương triều, sau khi tiên đế chết sẽ thành tân đế, hắn cũng không ngạc nhiên.

Chỉ là một khắc khi nhắm mắt, cảm nhận được đôi môi kia mềm mại mà nóng bỏng, đau khổ gọi tên hắn, Thẩm Tu Vân mới cảm thấy có chút hoang mang, hắn muốn giơ kiếm lên, giết chết kẻ dám mạo phạm hắn, nhưng đã không còn chút sức lực nào.

Muốn sống lại kiếp này sao?

Mục Lục

Tiết tử

Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương 5

Chương 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10

Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương 15

Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19 – Chương 20

Chương 21 – Chương 22 – Chương 23 – Chương 24 – Chương 25

Chương 26 – Chương 27 – Chương 28 – Chương 29

Chương 30 – Chương 31 – Chương 32 – Chương 33 – Chương 34

Chương 35 – Chương 36 – Chương 37 – Chương 38 – Chương 39

Chương 40 – Chương 41 – Chương 42 – Chương 43 – Chương 44

Chương 45 – Chương 46 – Chương 47 – Chương 48 – Chương 49

Chương 50 – Chương 51 – Chương 52 – Chương 53 – Chương 54

Chương 55 – Chương 56 Chương 57 – Chương 58

Phiên Ngoại Joseph x Ssard

Chương 59 – Chương 60 – Chương 61

Chương 62 – Chương 63 – Chương 64 – Chương 65 – Chương 66

Chương 67 – Chương 68 – Chương 69 – Chương 70 – Chương 71

Chương 72 – Chương 73 – Chương 74 – Chương 75 – Chương 76

Chương 77 – Chương 78 – Chương 79 – Chương 80 – Chương 81

Chương 82 – Chương 83 – Chương 84 – Chương 85 – Chương 86

Chương 87 – Chương 88

Chương 89 – Chương 90 – Chương 91 – Chương 92 – Chương 93

Chương 94 – Chương 95 – Chương 96 – Chương 97 – Chương 98

Chương 99 – Chương 100 – Chương 101 – Chương 102 – Chương 103

Chương 104 – Chương 105 – Chương 106 – Chương 107 – Chương 108

Chương 109 – Chương 110 – Chương 111

Chương 112 – Chương 113 – Chương 114 – Chương 115 – Chương 116

Chương 117 – Chương 118 – Chương 119 – Chương 120 – Chương 121

Chương 122 – Chương 123 – Chương 124 – Chương 125 – Chương 126

Chương 127 – Chương 128 – Chương 129 – Chương 130 – Chương 131

Chương 132 – Chương 133 – Chương 134 – Chương 135 – Chương 136

Chương 137 – Chương 138 – Chương 139 – Chương 140 – Chương 141

Chương 142 – Chương 143 – Chương 144 – Chương 145 – Chương 146

Chương 147 – Chương 148 – Chương 149 – Chương 150 – Chương 151

Chương 152 – Chương 153 – Chương 154 – Chương 155 – Chương 156

Phiên Ngoại

Chương 157 – Chương 158 – Chương 159

Chương 160 – Chương 161 – Chương 162

HOÀN