Thú nhân chi lập hạ

6140

Tên khác: Thú nhân chi sinh hoạt
Tác giả: Heaven Pool
Thể loại: Thú nhân dị thế, săn sóc người sói công & ôn hòa thụ, trọng sinh, không gian, chủng điền, HE.
Tình trạng: Hoàn (54 chương)
Edit: Hoàn
Nguồn QT: tangthuvien.com
Nguồn: Raw

Văn án

Lập Hạ mang theo không gian xuyên qua thời không đi tới dị giới

Dân bản địa tại đây không phải loài người mà là thú nhân

Thế giới này giá trị vũ lực không xong, điều kiện ăn mặc ngủ nghỉ cũng không theo kịp , như thế nào cùng những truyện thú nhân bình thường hay xem không giống đâu?

Đây quả thực là thời đại man hoang khoác lên tấm da mang tên thú nhân mà

Hóa ra mình xuyên tới không phải vì cái gì khác, mà chính là đến để đề cao trình độ sinh hoạt của cư dân địa phương a

Nội dung nhãn mác: văn chủng điền, xuyên qua thời không, tùy thân không gian

Từ khóa: nhân vật chính: Lập Hạ | Phối hợp diễn: Ân Tư Đặc, Tô Bỉ, Mạc Lâm Đạt, cùng các loại nhân vật trong bộ lạc | khác: chủng điền, thú nhân, không gian

Mục lục

Chương 1 ☆ Chương 2Chương 3 ☆ Chương 4Chương 5

Chương 6 Chương 7 ☆ Chương 8Chương 9 ☆ Chương 10

Chương 11 ☆ Chương 12Chương 13 ☆ Chương 14 ☆ Chương 15

Chương 16 ☆ Chương 17 Chương 18 ☆ Chương 19 ☆ Chương 20

Chương 21 ☆ Chương 22 Chương 23 ☆ Chương 24 ☆ Chương 25

Chương 26 ☆ Chương 27Chương 28 ☆ Chương 29 ☆ Chương 30

Chương 31 ☆ Chương 32Chương 33 ☆ Chương 34 ☆ Chương 35

Chương 36 ☆ Chương 37 Chương 38 ☆ Chương 39 ☆ Chương 40

Chương 41 ☆ Chương 42Chương 43 ☆ Chương 44 ☆ Chương 45

Chương 46☆ Chương 47Chương 48 ☆ Chương 49 ☆ Chương 50

Chương 51 ☆ Chương 52Chương 53 ☆ Chương 54

THE END~

———-oOo———-