Thú Tính Đại Phát chi Thần Hồn Điên Đảo

7941

Tác giả:Mê Dương
Editor: Hoàng Tịch Vân
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhất thụ nhất công, HE, H văn.

Thánh Quốc Thần Thú hệ liệt (圣国神兽系列)

1/ Ái Đích Báo Báo (爱的豹豹) + Cấp Ngã Báo Báo (给我豹豹)
2/ Hồ Lý Hồ Đồ Ái Thượng Nhĩ (狐里狐涂爱上你)
3/ Xà Ngã Kỵ Thùy (蛇我骑谁)
4/ Thú Tính Đại Phát chi Thần Hồn Điên Đảo (神魂颠倒)
5/ Đầu Lang Tống Báo (投狼送豹)

Văn án

Trải qua luân hồi một nghìn năm, Thánh sứ của Cao Già thánh quốc cuối cùng cũng đã chờ đợi được đến ngày Tham Thiên Đại thần thức tỉnh, nhưng kết quả… Ôi mẹ ơi! Đại thần lòng dạ từ bi, vì cứu thế mà hy sinh thân mình sao lại biến thành một tên đê tiện hạ lưu siêu cấp vô địch đại sắc lang?!

Ta van ngươi a! Tham Thiên Đại thần, người kia là Thánh sứ mà thánh thần không thể xâm phạm của chúng ta a, ngươi ngươi ngươi sao lại có thể làm chuyện như thế với hắn được?!

Có ai không cứu với! Thánh sứ đại nhân, dù hắn ta có là Đại thần, ngươi ngươi ngươi ~~ cũng đừng có cung phụng mù quáng vậy a~

.::||Chính Văn||::.

Tiết tử

1 || 2 || 3 || 4 || 5

.::||Hoàn||::.