Tình bất phong ma ái bất thành hoạt

10286

Tác giả: Chỉ nguyện trầm mê
Thế loại: Cổ trang, nặng miệng, ngược thân, H, thuần sinh
Editor: Sakura Trang

Công: Nhiếp chính vương tiền nhiệm, Trầm Cố, ung dung đoan chính, mặt nóng tâm lạnh thủ đoạn độc ác

Thụ: Xà yêu tám trăm năm Mặc Đam, yêu nghiệt xinh đẹp lãnh huyết cố chấp vì tình yêu ma quỷ là uy hiếp duy nhất, cam nguyện tự hủy bản thân.

Mục Lục

Tiết tử

Chương 1 ღღღ Chương 2 ღღღ Chương 3

Chương 4 ღღღ Chương 5

Chương 6 ღღღ Chương 7 ღღღ Chương 8

Chương 9 ღღღ Chương 10

Chương 11 ღღღ Chương 12 ღღღ Chương 13

Chương 14 ღღღ Chương 15

Chương 16 ღღღ Chương 17 ღღღ Chương 18

Chương 19 ღღღ Chương 20

Chương 21 ღღღ Chương 22

__Chính văn hoàn__

Phiên ngoại 1 – Phiên ngoại 2 – Phiên ngoại 3 – Phiên ngoại 4

Phiên ngoại 5 – Phiên ngoại 6 – Phiên ngoại 7

Phiên ngoại 8 – Phiên ngoại 9 – Phiên ngoại 10 – Phiên ngoại 11

__ Toàn văn hoàn __