Tình Cờ Gặp Được Tình Yêu

Trạng Thái: Full.

Nguồn: Sưu tầm.

Giới Thiệu Truyện

Giới thiệu

Nhất kiến chung tình

Lên giường trước, yêu đương sau

Thế giới ABO giả tưởng, đặt giả thiết Beta phát tình như Omega

Ôn nhu cường thế công x Ngốc manh mỹ thụ

Danh Sách Chương