Tinh quái

Tác giả:Tĩnh Thủy Biên
Thể loại: Hiện đại, linh dị thần quái, HE, huyền huyễn, đam mỹ, cẩu huyết, 1×1.
Nhóm edit: Khổng Vương Hội.
Nguồn:wattpad.com/user/KhongVuongHoi

Văn Án

Châu tròn ngọc sáng yên tĩnh độc miệng thụ vs không rõ thuộc tính công…

Tiểu thuyết đi trên con đường ba tục*… các loại cẩu huyết mở bàn tay vàng thần kì…

E hèm, đây là một câu chuyện xưa, kể về một người bình thường, trợ giúp tinh quái tu luyện, độ kiếp, vượt qua thiên kiếp, biến thân thành tiên… (nói đùa thì bề ngoài giống như ngoáy mũi nuôi rồng vậy, người ta theo Tiểu Thanh mới đi trên con đường ra sức dễ thương làm gay).

Văn này coi như sinh sính lễ của cô nương nào đó nhiệt liệt theo đuổi LZ, không nên cười! Tui nghiêm túc!

Loading...

*Ba tục: gọi tắt của tục tằng, thấp kém, a dua nịnh hót.

Nhân vật chính: Trần Uyên, Trầm Bạch.

Mục Lục

Chương 1

Chương 2Chương 3

Chương 4Chương 5Chương 6

Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Chương 11Chương 12Chương 13

Chương 14Chương 15

Chương 16

Chương 17Chương 18

Chương 19

HOÀN