Tiramisu dẫn tôi đi

Tác giả:Tỉnh Sơ
Thể loại: Đoản văn, bối cảnh Thế chiến thứ hai, kiếp trước kiếp này, HE
Edit: Cá chết
Nguồn:wattpad.com/user/oshplaypubg

Văn Án

Bối cảnh của truyện là phương Tây cổ điển. Lời văn nhẹ nhàng lãng mạn.

Mục Lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Loading...

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

HOÀN