Tổng tài và bạch nguyệt quang

1142

Tác giả: Tự Xuyên
Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, ABO, Tình cảm, Sinh tử, Hào môn thế gia, Cẩu huyết, gương vỡ lại lành, cưới trước yêu sau, đoản văn, niên hạ, tối tăm cố chấp bá tổng A công x nội liễm thâm tình nhân thê O thụ, ngôi thứ nhất, HE
Editor: Băng Vũ Quân
Beta: Heikichi
Nguồn: https://bangvublog.wordpress.com

Văn án

Cẩu huyết cưới trước yêu sau gương vỡ lại lành.

Sâu thẳm trong lòng của tổng tài lãnh tình có một tia bạch nguyệt quang.

Bảy năm trước, bạch nguyệt quang run rẩy đẩy anh ra.

Bảy năm sau, bạch nguyệt quang lại muốn gả cho anh.

Đêm tân hôn, tổng tài say rượu đem bạch nguyệt quang đặt dưới thân, khàn cổ họng hỏi: “Em yêu tôi không?”

Bạch nguyệt quang từ trước đến nay luôn trầm mặc nội liễm, trong đôi mắt đen thẳm, là thâm tình tổng tài chưa bao giờ thấy.

Một mối tình thắm thiết, một tình cũ khó quên.

【Gỡ mìn: Điển hình cẩu huyết ABO đặt ra, có tình tiết sinh tử, xin chú ý tránh lôi. 】

*1v1, HE, văn ngôi thứ nhất, tác phẩm giải phóng bản thân, xin chớ khảo cứu.

* Tối tăm cố chấp bá đạo tổng tài A công x nội liễm thâm tình nhân thê O thụ, tổng tài từng có thuộc tính trung khuyển.

* Lục Thời Luật x Hạ Tĩnh Chúc

ABO, gương vỡ lại lành, HE

Mục Lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

HOÀN