Trêu chọc

1216

Tác giả: Tô Cảnh Nhàn
Chuyển ngữ: diuisca
Thể loại: Ân oán giang hồ, cường cường, đoản văn
Nguồn: https://muahoamaino.wordpress.com

Văn Án

Tạ Vô Ngu ta đến nay chưa từng thua ai, lại chỉ bại bởi ngươi, cam tâm tình nguyện.

Đôi lời: Mình đào hố này bởi vì thực sự quá thích cách hành văn của Tô Cảnh Nhàn, bộ này tích phân tầm 190 triệu dù chỉ có 8 phần, khá đáng đọc, tùy vào suy nghĩ của mỗi người sẽ nhìn ra được những cái kết khác nhau, với mình, kết trong truyện này là OE, nhưng cũng sẽ có người đọc ra BE, SE, thậm chí HE =)). Đã cảnh báo!ư

Mục Lục

Một l Hai l Ba l Bốn

Năm l Sáu l Bảy l Tám

HOÀN