Trí nhớ 25 giây

2210

Tác giả:Bộ Tiện
Thể loại:Đam Mỹ, Đoản Văn
Nguồn:little1991.wordpress.com

Văn án:

Một cái đoản văn thần kinh

Linh cảm: Ngẫu nhiên biết được trí nhớ của rắn thực ngắn ngủi, ngắn nhất là mãng xà hoàng kim chỉ có 3 giây, mà dài nhất cũng chỉ khoảng một tháng. Vì thế viết một cái câu chuyện chân thật về xà yêu không ngừng mất trí nhớ (chỉ là xà yêu cũng đã không nói đến chân thật nha).

Chủ giác: Rắn nhỏ
Phối giác: Hà Tân Dần

 

MỤC LỤC

Chương 1

Chương 2Chương 3

Chương 4Chương 5Chương 6

Chương 7

HOÀN