Trọng phản mạt nhật chi Ngọc đồng không gian

6021

Tác giả: Bách Thảo Đường
Edit: Mạc Nhi, Dật Phong
Beta: Yến Phi Ly
Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, mạt thế, trọng sinh, tùy thân không gian, trung khuyển công x cường thụ, nhân thú, có cường hóa thích đáng, không dị năng, HE~
Nhân vật: Đường Á, Đường Ngao, Tuyết hồ…
Tình trạng: Hoàn
Nguồn: https://yenholy.wordpress.com

Văn án:

Trở về mạt thế

Thân là một người bình thường

Tại đây tang thi hoành hành, trật tự thế giới hỗn loạn

Phải làm sao để có thể sống sót?

Đường Á một lần nữa lấy lại được sinh mệnh đã tự thề với lòng —-

Cậu không chỉ muốn tiếp tục sống

Hơn nữa còn muốn sống thật tốt!

Mục Lục

01-02-03| 04-05-06| 07-08-09| 10-11-12| 13-14-15

16-17-18| 19-20-21| 22-23-24| 25-26-27| 28-29-30

31-32-33| 34-35-36| 37-38-39| 40-41-42| 43-44-45

46-47-48| 49-50-51| 52-53-54| 55-56-57| 58-59-60

61-62-63| 64-65-66| 67-68-PN

-The End-