Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa

4398

Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa
(Hoàn Châu Cách Cách đồng nhân)

Tác giả: Ngọa Đằng La Hạ
Editor: Thanh Thanh
Thể loại: đồng nhân, cổ trang, trọng sinh, con trai Ngũ a ca x con trai Hòa Thân, HE.

WARNING: Bộ sậu đám Tiểu Yến Tử trong đây là loại não cực tàn :v Truyện diễn ra sau kết thúc của phim Hoàn Châu Cách Cách, cho nên dĩ nhiên sẽ có đoạn các anh các chị vỡ mộng sau HE của mình. Theo editor thì sự dìm hàng của tác giả cũng hợp lý, chỉ là có thể hơi quá tàn nhẫn với 1 số người :”>

——————————————————————–

MỤC LỤC

Loading...

Văn án

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6| Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

——–

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20

Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25

Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương 30

——–

Chương 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương 35

Truyện DROP các mem nào muốn thì lên đọc bản QT nhé

Chương 36 | Chương 37 | Chương 38 | Chương 39 | Chương 40

Chương 41 | Chương 42 | Chương 43 | Chương 44 | Chương 45

——-

Chương 46 | Chương 47 | Chương 48 | Chương 49 | Chương 50

Chương 51 | Chương 52 | Chương 53 | Chương 54 | Chương 55

Chương 56

~HOÀN CHÍNH VĂN~