Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt

6794

Cuộc sống hạnh phúc của Tô Thần khi sống lại

Thuộc: Tái thế trọng sinh hệ liệt
Tác giả: Lai Tự Viễn Phương
Thể loại: Trọng sinh, điềm văn, mỹ thực, HE
Dịch: Mog

Giới thiệu

Tô Thần – một đời trước nhận đủ đau thương, do mình cũng có, do người cũng có. Khi mất đi tất cả, trời lại cho cậu một cơ hội. Quay về năm 17 tuổi, khi tất cả những hối tiếc, những sai lầm chưa tới, cậu phải nắm chặt lấy vận may này.

Dùng bàn tay vàng của mình chăm lo cho cha già tàn tật

Dùng kí ức một đời trước kiếm tiền xây dựng sự nghiệp cho mình

Lại vì thiện lương và tài năng mà có được tình yêu thực sự

Đây quả thực là món quà trời cao tặng cho niềm lạc quan của cậu.

Vậy thì, vui vẻ mà sống, mà hiếu thuận, mà nấu ăn kiếm tiền và yêu đương đi …

Mục Lục

QUYỂN 1 – GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP

Chương 1 oOo Chương 2 oOo Chương 3

Chương 4 oOo Chương 5 oOo Chương 6 oOo Chương 7

Chương 8 oOo Chương 9 oOo Chương10

Chương 11. oOo Chương 12. oOo Chương 13. oOo Chương 14

Chương 15. oOo Chương 16. oOo Chương 17

Chương 18. oOo Chương 19. oOo Chương 20. oOo Chương 21

Chương 22. oOo Chương 23.oOo Chương 24

Chương 25. oOo Chương 26. oOo Chương 27. oOo Chương 28

Chương 29. oOo Chương 30.oOo Chương 31

Chương 32. oOo Chương 33. oOo Chương 34. oOo Chương 35

Chương 36. oOo Chương 37.oOo Chương 38

Chương 39. oOo Chương 40. oOo Chương 41. oOo Chương 42

Chương 43. oOo Chương 44.oOo Chương 45

Chương 46. oOo Chương 47. oOo Chương 48. oOo Chương 49

Chương 50. oOo Chương 51.oOo Chương 52

Chương 53.oOo Chương 54

.

QUYỂN 2 – TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN

Chương 55. oOo Chương 56.oOo Chương 57

Chương 58. oOo Chương 59. oOo Chương 60. oOo Chương 61

Chương 62. oOo Chương 63.oOo Chương 64

Chương 65. oOo Chương 66. oOo Chương 67. oOo Chương 68

Chương 69. oOo Chương 70.oOo Chương 71

Chương 72. oOo Chương 73.

^^KẾT THÚC CHÍNH VĂN^^

Phiên ngoại 12 – 3

(Hoàn thành)