Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư

6950

Tác giả: Hi Vũ
Translator: Quick Trans, Google Trans
Editor: Sapphire
Fanpage: Trình Anh tiên tử thư khố (=]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]])

Warning: Truyện có kết thúc nói thẳng là rất nhảm, editor thông cáo trước. Nếu bạn không muốn đọc xong là ức chế thì đừng đọc. Editor khuyên thật lòng, nghe hay không là quyền của bạn!

Văn án

Kỳ Bạch vừa tỉnh dậy liền phát hiện bản thân không chỉ đổi nơi, còn đổi cả thân thể!

Sau này, hắn từ từ biết địa phương này tàn khốc. Nơi này có dị thú, có cây cối biết đánh người, còn cả hoa cỏ biết giết người ······

Tóm lại một câu, thế giới này rất nguy hiểm!

Kỳ Bạch ở trong khu Tam bẩn nhất loạn nhất, vì sống sót, hắn phải tìm đến một người dựa vào, mà đối tượng hắn lựa chọn ······

Thể loại: 1×1, sủng văn.
Nội dung: Trùng sinh
Nhân vật chính: Kỳ Bạch Việt Kha ┃ phụ: Vương Lạc

Mục lục

Chap 1

Chap 2Chap 3

Chap 4Chap 5Chap 6

Chap 7Chap 8Chap 9Chap 10

Chap 11 – Chap 12 – Chap 13

Chap 14 – Chap 15

Chap 16

Chap 17

Chap 18 – Chap 19

Chap 20 – Chap 21 – Chap 22

Chap 23 – Chap 24 – Chap 25 – Chap 26

Chap 27 – Chap 28 – Chap 29

Chap 30 – Chap 31

Chap 32

Chap 33

Chap 34 – Chap 35

Chap 36 – Chap 37 – Chap 38

Chap 39 – Chap 40 – Chap 41 – Chap 42

Chap 43 – Chap 44 – Chap 45

Chap 46 – Chap 47

Chap 48

Chap 49

Chap 50 – Chap 51

Chap 52 – Chap 53 – Chap 54

Chap 55 – Chap 56 – Chap 57 – Chap 58

Chap 59 – Chap 60 – Chap 61

Chap 62 – Chap 63

Chap 64

Chap 65

Chap 66 – Chap 67

Chap 68 – Chap 69 – Chap 70

Chap 71 – Chap 72 – Chap 73 – Chap 74

Chap 75 – Chap 76 – Chap 77

Chap 78 – Chap 79

Chap 80

Chap 81

Chap 82 – Chap 83

Chap 84 – Chap 85 – Chap 86

Chap 87 – Chap 88 – Chap 89 – Chap 90

Hoàn