Trùng sinh thành thái tử phi

9072

Tác giả:Phong Xuy Tiễn Vũ
Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, cung đình, trùng sinh, cung đấu
Số chương: 113 chương
Nhân vật: Thái tử Đại Lương triều x Đậu Thuần
Editor: hutinoha

Văn Án

Thái tử Đại Lương tỉnh dậy sau một cuộc ám sát liền biến thành thái tử phi của tiền triều Đại Chu.

Vị thái tử tiền triều này sau khi bị hạ độc liền một mực giả ngu ngốc.

Vị Thái tử phi này lại muốn chăm sóc cho thái tử ngu ngốc mà tiến cung.

Còn phụ hoàng của thái tử chính là vị hoàng đế cuối cùng của Đại Chu.

Thái tử vì thái tử phi quyết định thay đổi tất cả vì nàng, từng bước từng bước tiến lên ngôi vị, cuối cùng trở thành kẻ dưới một người mà trên vạn người.

Mục Lục

Chương 1

Chương 2Chương 3

Chương 4Chương 5Chương 6

Chương 7Chương 8Chương 9 ✿ Chương 10

Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15

Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19

Chương 20Chương 21Chương 22

Chương 23Chương 24

Chương 25

Chương 26Chương 27

Chương 28Chương 29Chương 30

Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34

Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39

Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43

Chương 44Chương 45Chương 46

Chương 47Chương 48

Chương 49

Chương 50Chương 51

Chương 52Chương 53 Chương 54

Chương 55Chương 56Chương 57Chương 58

Chương 59Chương 60Chương 61Chương 62Chương 63

Chương 64 Chương 65Chương 66Chương 67

Chương 68Chương 69Chương 70

Chương 71Chương 72

Chương 73

Chương 74Chương 75

Chương 76Chương 77Chương 78

Chương 79Chương 80Chương 81 Chương 82

Chương 83Chương 84Chương 85Chương 86Chương 87

Chương 88Chương 89Chương 90Chương 91

Chương 92Chương 93Chương 94

Chương 95Chương 96

Chương 97

Chương 98Chương 99

Chương 100Chương 101Chương 102

Chương 103Chương 104Chương 105Chương 106

Chương 107Chương 108Chương 109Chương 110

Chương 111Chương 102 Chương 103

Hoàn \\(≧▽≦)/