Tù Lung

8564

Tù Lung

Nguyệt Sắc Như Thương

Thể Loại: Hiện đại, nhân thú, song tính, sinh tử, 1×1, He

Tình trạng: Hoàn (31 chap)

Nguồn: Kinzie_Vnsharing

Edit: Cáo-Sắc Hồ

Beta: Thổ Long-Long Phi Vân

Mục Lục

Chương 1Chương 2 Chương 3

Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7

Chương 8Chương 9Chương 10

Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14

Chương 15Chương 16 Chương 17

Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21

Chương 22 Chương 23Chương 24

Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28

Chương 29Chương 30Chương 31

Hoàn

Phiên Ngoại Bánh Bao ThượngTrung HạKết Thúc

Phiên Ngoại Phản Công Kí ThượngTrungHạKết Thúc

♥☆.•° *Sắc Hồ Midnight* °•.☆♥