Tự Sát Thực Lục

Tác Giải:
Trạng Thái: Đang cập nhật..

Nguồn: meobeonamcan.wordpress.com.

Giới Thiệu Truyện

Thông tin: nhân xưng ngôi một, BE, hiện đại, hắc ám, bi kịch, đoản văn
Dịch: Liêu (ryurolan)

Giới thiệu

Châu Kim Trạch không hề quan tâm tôi. Tôi từng nói với anh ta rằng tôi muốn tự sát… Anh ta không tin.

Tôi nói chín lần, anh ta bảo anh ta chán nghe lời này lắm rồi.

Tôi bị rất nhiều người chửi là yếu đuối, chửi là bất lực, là một con sâu gạo, đáng đời nhịn nhục.

Những cái đó đều là đáng đời tôi à? Mà chắc là đáng đời tôi thật.

Vừa hay chúng ta gộp số chẵn, nếu như đến lần thứ mười tôi nói với anh rằng tôi muốn tự sát mà anh vẫn không đến tìm tôi.

Tôi sẽ ôm con của chúng ta chết chung, anh thấy thế nào?

Tình sâu đến muộn còn nông hơn rêu bèo, tôi chết rồi, anh điên anh dại mắc mớ gì đến tôi?

Danh Sách Chương