Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo

1175

Tác giả: Túy Trần
Tình trạng: Hoàn
Tình trạng edit: Hoàn.
Edit: Đào Đào
Beta: Snail sama
Nội dung: Đô thị tình duyên, BL, Thiên Long Bát Bộ, Võng Du.
Nhân vật chính: Nhẹ cười nghiêng thế gian (Thiển Tiếu Khuynh Hồng Trần), Thư Hiệp, Tô Bắc Bằng
Nhân vật phụ: Chị Tiểu Hạnh, Tiểu Mộng, Tiểu Mạch
Nguồn: Tấn Giang

Văn án:

JQ là xuất hiện như thế này:

【 Loa 】[ Thư Hiệp ] Phu nhân thẹn thùng như thế, quả thực làm cho phu quân bối rối ah.

【 Loa 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Ở trên chính là phát biểu của một người đàn ông chưa thỏa mãn dục vọng.

【 Loa 】[ Cầu bạo ] Nhẹ cười sama… Thân làm một tiểu thụ, không thể làm cho công được thỏa mãn… Khụ, cậu không sợ anh ta tìm tiểu tam sao?

Loading...

【 Loa 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Trước khi anh ta tìm tiểu tam, tôi sẽ để cho anh ta không thể giao hợp trước ^_^

【 Loa 】[ Thư Hiệp ] Kìa bà xã, nhường ông xã bạo một chút đi.

Mục Lục

   

Chương 01 Chương 02

Chương 03  Chương 04 Chương 05

Chương 06 Chương 07 Chương 08 Chương 09

Chương 10

Chương 11 Chương 12 Chương 13

Chương 14Chương 15

Chương 16 Chương 17 Chương 18

Chương 19 Chương 20

Chương 21 Chương 22 Chương 23

Chương 24 Chương 25

Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29

Chương 30

Chương 31 Chương 32Chương 33

Chương 34Chương 35

Chương 36Chương 37

Chương 38 Chương39 Chương 40

Chương 41Chương 42Chương 43

Chương 44Chương 45

Chương 46Chương 47

Chương 48Chương 49Chương 50

Chương 51Chương 52

Chương 53Chương 54Chương 55

Chương 56Chương 57

Chương 58Chương 59Chương 60

Chương 61Chương 62

Chương 63Chương 64Chương 65

Chương 66 PN

-Toàn văn hoàn-