Võng phối chi âm thầm thích em

Tác giả: Chỉ Tâm Tĩnh
Nguồn: https://snail2618.wordpress.com
Editor: Ốc
Tuyển tập: Bộ thứ 6 trong Tuyển tập võng phối
Thể loại: Đam mỹ, võng phối, ngắn, 1×1, HE
Tình trạng bản gốc: Hoàn 5 chương + 1 PN
Tình trạng bản dịch: Hoàn thành

Văn án

Cậu thích anh ba năm, vì anh mà gia nhập giới võng phối, chợt phát hiện hóa ra anh đã thích cậu mười hai năm.

Mục lục

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PN

Hoàn