Xao động

6165

Tác giả : Xác Đạn
Thể loại : Nguyên sang nam nam hiện đại, giữa H chính kịch, ̣ mỹ công, cường thụ, ngược tâm, HE
1v1, Cao Lãnh chi hoa công X thành thật bệnh tâm thần thụ
Edit : Nguyệt Ánh
Credit : Anrea96

Văn án

Hai người vốn không hoàn mĩ, nghiêng ngả lảo đảo mà đến cùng một chỗ, chậm rãi khiến đối phương trở nên tốt hơn so với ngày xưa.

Có lôi điểm : Thụ tù cấm công, dùng cúc hoa cưỡng bức dưa chuột của công……

Mục Lục

Chương 1 Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Loading...

Chương 11Chương 12 Chương 13Chương 14Chương 15

Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19 Chương 20

Chương 21 Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25

Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30

Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35

Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40

Toàn văn hoàn