Xuyên việt chi luyện thạch giả

1787

Tác giả: Bắc Trần Trần
Thể loại : đam mỹ, xuyên việt, dị thế đại lục, dị năng, cơ giáp, chủ thụ, 1×1, HE
Nguồn: Khotangdammy
Edit: Tiểu Linh Dương
Beta: Tử Ngạn
Tình trạng: hoàn

Văn án

Mạc Hoài Song trợn mắt tỉnh lại phát hiện mình đang ở một thế giới toàn đá.

Vì sợ phải mang vận mệnh pháo hôi, hắn cố gắng lên phòng khách, xuống chiến trường; võ đài, đấu nhân vật phản diện!

Ngay khi hắn cho rằng mình đã hoa lệ xoay người từ pháo hôi thành vai chính thì, thế qué nào mà mọi chuyện nó lại thay đổi như thế! ! !Mạc Hoài Song: mụ nó ngươi đừng tới đây, lão tử cũng có đinh đinh !

loading...

Diên Thiệu Bách tà tà cười: như thế nào, “Ăn” xong rồi muốn quỵt nợ, có thể sao?

Quét lôi:

Chủ thụ, tác giả nhan khống, yêu mỹ nhân yêu thành cuồng!
Hoàn toàn mới thế giới đặt ra, có địa phương thập phần kỳ ba, bối cảnh loại hiện đại, tác giả chỉ số thông minh tình thương đều tróc cấp, BUG nhất định tồn tại, hoan nghênh vạch, nhưng thỉnh ôn nhu một chút.
Cẩu huyết nhất định tồn tại, một chỉ muốn làm công thụ.
Công ở lúc mới bắt đầu có một chút điểm tra.
Này văn hồn xuyên, ở kết cục xử sẽ cho ra nguyên nhân giải thích.
Nội dung nhãn: thiên tác chi hòa cường cường xuyên qua thời không cơ giáp

Tìm tòi mấu chốt tự: vai chính: Mạc Hoài Song ┃ phối hợp diễn: Diên Thiệu Bách ┃ cái khác: thạch giáp, luyện thạch giả, nguyên thạch, nguyên đồ

≧◔◡◔≦ chương 1 ≧◔◡◔≦

≧◔◡◔≦ chương 2 ≧◔◡◔≦ chương 3 ≧◔◡◔≦

≧◔◡◔≦ chương 4 ≧◔◡◔≦ chương 5 ≧◔◡◔≦ chương 6 ≧◔◡◔≦

≧◔◡◔≦ chương 7 ≧◔◡◔≦ chương 8 ≧◔◡◔≦

≧◔◡◔≦ chương 9 ≧◔◡◔≦

≧◔◡◔≦ chương 10 ≧◔◡◔≦ chương 11 ≧◔◡◔≦

≧◔◡◔≦ chương 12 ≧◔◡◔≦ chương 13 ≧◔◡◔≦ chương 14 ≧◔◡◔≦

≧◔◡◔≦ chương 15 ≧◔◡◔≦ chương 16 ≧◔◡◔≦

≧◔◡◔≦ chương 17 ≧◔◡◔≦

≧◔◡◔≦ chương 18 ≧◔◡◔≦ chương 19 ≧◔◡◔≦

≧◔◡◔≦ chương 20 ≧◔◡◔≦ chương 21 ≧◔◡◔≦ chương 22 ≧◔◡◔≦

≧◔◡◔≦ chương 23 ≧◔◡◔≦ chương 24 ≧◔◡◔≦

≧◔◡◔≦ chương 25 ≧◔◡◔≦

≧◔◡◔≦ chương 26 ≧◔◡◔≦ chương 27 ≧◔◡◔≦

≧◔◡◔≦ chương 28 ≧◔◡◔≦ chương 29 ≧◔◡◔≦ chương 30 ≧◔◡◔≦

≧◔◡◔≦ chương 31 ≧◔◡◔≦ chương 32 ≧◔◡◔≦

≧◔◡◔≦ chương 33 ≧◔◡◔≦

chương 34 ≧◔◡◔≦ chương 35 ≧◔◡◔≦

≧◔◡◔≦ chương 36 ≧◔◡◔≦ chương 37 ≧◔◡◔≦ chương 38 ≧◔◡◔≦

≧◔◡◔≦chương 39 ≧◔◡◔≦ chương 40 ≧◔◡◔≦

≧◔◡◔≦ chương 41 ≧◔◡◔≦

≧◔◡◔≦ chương 42 ≧◔◡◔≦ chương 43 ≧◔◡◔≦

≧◔◡◔≦ chương 44 ≧◔◡◔≦ chương 45 ≧◔◡◔≦ chương 46 ≧◔◡◔≦

≧◔◡◔≦ chương 47 ≧◔◡◔≦ chương 48 ≧◔◡◔≦

≧◔◡◔≦ chương 49 ≧◔◡◔≦ chương 50 ≧◔◡◔≦ chương 51 ≧◔◡◔≦

≧◔◡◔≦ chương 52 ≧◔◡◔≦ chương 53 ≧◔◡◔≦

≧◔◡◔≦ chương 54 ≧◔◡◔≦ chương 55 ≧◔◡◔≦ chương 56 ≧◔◡◔≦

≧◔◡◔≦ chương 57 ≧◔◡◔≦ chương 58 ≧◔◡◔≦

≧◔◡◔≦ chương 59 ≧◔◡◔≦ chương 60 ≧◔◡◔≦ chương 61 ≧◔◡◔≦

≧◔◡◔≦ chương 62 ≧◔◡◔≦ chương 63 ≧◔◡◔≦

≧◔◡◔≦ chương 64 ≧◔◡◔≦ chương 65 ≧◔◡◔≦ chương 66 ≧◔◡◔≦ chương 67

≧◔◡◔≦ chương 68 ≧◔◡◔≦ chương 69 ≧◔◡◔≦ chương 70

≧◔◡◔≦ chương 71 ≧◔◡◔≦ chương 72 ≧◔◡◔≦ chương 73 ≧◔◡◔≦ chương 74

≧◔◡◔≦ chương 75 ≧◔◡◔≦ chương 76 ≧◔◡◔≦ chương 77

≧◔◡◔≦ chương 78 ≧◔◡◔≦ chương 79 ≧◔◡◔≦ chương 80 ≧◔◡◔≦ chương 81

≧◔◡◔≦ chương 82 ≧◔◡◔≦ chương 83 ≧◔◡◔≦ chương 84

≧◔◡◔≦ chương 85 ≧◔◡◔≦ chương 86 ≧◔◡◔≦

~~~ HOÀN~~~

Loading...