Xuyên Việt Cự Nhân Quốc Độ

Tác Giải:
Trạng Thái: Full.

Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn.

Giới Thiệu Truyện

Thể Loại: Xuyên việt, chủng điền, ôn nhu công, cường thụ
Edit+Beta: Vũ & Nấm

Truyện không có văn án, đọc thử sẽ biết nhé.

Danh Sách Chương