Yêu Chuộng

Trạng Thái: Đang cập nhật..

Nguồn: happyleaf.wordpress.com, wattpad.com/user/nhoklove209.

Giới Thiệu Truyện

Editor: _GinL_
Tag: Đoản văn, hiện đại, giới giải trí, gương vỡ lại lành
Nhân vật: Lục Sâm (陆琛) x Quý Thức (季识)
Cường thế thâm tình tổng tài công x Mê hoặc mỹ nhân minh tinh thụ
Độ dài: 25 chương chính văn – 4 phiên ngoại
Edit: Hoàn (28/04/2020)

Văn án: 

Bảy năm trôi qua, Lục Sâm lại nhìn thấy Quý Thức.

Lục tổng vẫn như trước, nghĩ là làm, cứ việc một thời gian dài không gặp, nhưng chỉ cần bản thân muốn, hắn không ngại lập tức đem người trở về

Cường thế thâm tình công x mê hoặc mỹ nhân thụ.

Chỉ ngươi không có sợ hãi, cũng chỉ ngươi đáng giá ta yêu chuộng.

Danh Sách Chương