Bắt Gặp Bạn Trai Cũ Đi Hẹn Hò Giấu Mặt, Làm Sao Bây Giờ?

Trạng Thái: Full.

Nguồn: Sưu tầm.

Giới Thiệu Truyện

Văn án

“Cuộc sống cô độc giờ đã có thể trở thành sống hai người rồi. Nhờ cậy tin tưởng lẫn nhau chính là tình yêu đấy.” – Trích phim “Xin hãy yêu em kẻ vô dụng này”.

Gương vỡ lại lành, thích hợp đọc trước khi đi ngủ vì nó rất ngọt.

Bối cảnh đặt trong thời điểm đồng tính, dị tính là như nhau.

———-

Danh Sách Chương