Nước Mắt Sinh Lý

Nước Mắt Sinh Lý

Giới Thiệu Truyện Thể loại: Niên hạ, phụ tử, hiện đại, đại thúc thụ, đoản văn cao H, He, 1 x 1……….. Editor: Sắc Lang Hắc...
Anh À!! Em Mệt Rồi

Anh À!! Em Mệt Rồi

Giới Thiệu Truyện Thể loại: Ngược tâm, Ngụy huynh đệ lạnh lùng công× hiền lành, yếu đuối thụ,   HE Trong tình yêu của cậu lại là...
Vân Đạm Phong Khinh

Vân Đạm Phong Khinh

Giới Thiệu Truyện Thể loại: Cổ trang, giang hồ, dưỡng thành, ngụy phụ tử, 1X1, HE. Nhân vật chính: Lâm Quân Phong x Lâm Nam Vân Ghi...
Nghiệt Hành

Nghiệt Hành

Giới Thiệu Truyện Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cố đại, loạn luân, niên thượng, phụ tử, H Editor: Yee Tây Bắc Đàm gia công danh hiển...
Ca ca tôi đáng yêu nhất thế giới

Ca ca tôi đáng yêu nhất thế giới

Tác giả:Xuân Đình Tuyết Thể loại: Niên hạ công, 1V1, ngọt văn. Được nuông chiều từ bé ca ca thụ x nuông chiều ca ca...
Hoàng huynh tại thượng

Hoàng huynh tại thượng

Tác giả:Phù Lương Mỹ Nhân Thể loại: Sinh tử, đam mỹ, cổ trang, cung đình hầu tước, ngọt văn, HE, ngụy huynh đệ, niên thượng,...
Tà dạ vô hối

Tà dạ vô hối

Tác giả:Tử Sắc Nguyệt Linh Lung Thể loại: phụ tử, niên thượng, 1x1, xuyên không, cung đình, đế vương phúc hắc mỹ công x ngạo...
Thiều hoa vũ lưu niên

Thiều hoa vũ lưu niên

Tác giả:Hỏa Ly Thể loại: Đam mĩ, phụ tử, xuyên không, hoàng triều, võ lâm,nhất thụ nhất công, cường công cường thụ. Edit + beta: NangBT...
Phụ ái tình độc lam tịch

Phụ ái tình độc lam tịch

Tác giả:Kỳ Lân Ngọc Thể loại: phụ tử văn, xuyên không, đam mỹ. Edit: Ly. Nguồn:virgoluuly.wordpress.com Văn Án Hắn là con của một giáo chủ mà đầu nơi cổ...
Thiên hạ tuyệt chi chậm độc

Thiên hạ tuyệt chi chậm độc

Tác giả:Lâm Bội Thể loại: cổ trang, giang hồ, ngụy phụ tử, ôn nhu công, cường thụ, niên thượng Nguồn:bachda2000.wordpress.com Văn Án Ở dưới chân núi hắn nhặt...