Truyện đam mỹ Dân quốc

Dân quốc

Dân quốc là khoảng thời gian từ năm 1912-1949, đây là khoảng thời gian xảy ra nhiều nội chiến và những cuộc chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh thế giới thứ II.