Trời sinh một đôi

4216

Tác giả:Truy Trư Thiếu Nữ Miên Áo Ba Ba
Nguồn:metairiecemetery.wordpress.com
Edit: metairiecemetery
Beta: metairiecemetery
Thể loại:Đam mỹ hiện đại, 1×1, sinh tử văn, gương vỡ lại lành, HE

Chuyện tình yêu của cặp đôi được nên duyên lại một lần nữa là nhờ vào hai đứa con đáng yêu của họ.

“Chúng ta giúp bố và ba quay về với nhau đi!”

“Được!”

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

HOÀN