Đệ nhất thi thê[Có Audio]

11137

Tác giả: Kim Nguyên Bảo.
Nguồn: https://muoivantue.com
Thể loại: Mạt thế, tang thi, dị năng, công trọng sinh, thụ xuyên thư, không gian, 1vs1.
Biên tập: Muối | Tình trạng: HOÀN

Văn Án

Xuyên vào tiểu thuyết chính mình viết, Mộ Nhất Phàm rất bối rối.

Xuyên làm tang thi trong tiểu thuyết chính mình viết, Mộ Nhất Phàm càng bối rối hơn!

Xuyên làm Tang Thi Vương giết chết nam chính trong tiểu thuyết mình viết, mà nam chính lại sống lại trước thời điểm mạt thế một tháng để báo thù, Mộ Nhất Phàm mất bình tĩnh luôn rồi!

Thế nên là, anh ra một quyết định quan trọng, thủ tiêu nam chính trước khi nam chính kịp sống lại!!

Ớ ớ?

Khoan khoan, cái quái gì đây?

Không phải anh viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng sao?

Thế quái nào lại thành đam mỹ rồi??!!

Audio : Đệ nhất thi thê

Mục Lục

Chương 01 Chương 02 Chương 03 Chương 04

Chương 05 Chương 06 Chương 07 Chương 08

Chương 09 Chương 10 Chương 11 Chương 12

Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16

Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20

Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24

Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28

Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32

Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36

Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40

Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44

Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48

Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52

Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56

Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60

Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64

Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68

Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72

Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76

Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80

Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84

Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88

Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92

Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96

Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100

Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104

Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108

Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112

Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116

Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120

Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124

Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128

Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132

Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136

Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140

Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144

Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148

Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152

Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156

Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160

Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164

Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168

Chương 169 Chương 170 Chương 171 Chương 172

Chương 173 Chương 174 Chương 175 Chương 176

Chương 177 Chương 178 Chương 179 Chương 180

Chương 181 Chương 182 Chương 183 Chương 184

Chương 185 Chương 186 Chương 187 Chương 188

Chương 189 Chương 190 Chương 191 Chương 192

Chương 193 Chương 194 Chương 195 Chương 196

Chương 197 Chương 198 Chương 199 Chương 200

Chương 201 Chương 202 Chương 203 Chương 204

Chương 205 Chương 206 Chương 207 Chương 208

Chương 209 Chương 210 Chương 211 Chương 212

Chương 213 Chương 214 Chương 215 Chương 216

Chương 217 Chương 218 Chương 219 Chương 220

Chương 221 Chương 222 Chương 223 Chương 224

Chương 225 Chương 226 Chương 227 Chương 228

Chương 229 Chương 230 Chương 231 Chương 232

Chương 233 Chương 234 Chương 235 Chương 236

Chương 237 Chương 238 Chương 239 Chương 240

Chương 241 Chương 242 Chương 243 Chương 244

Chương 245 Chương 246 Chương 247 Chương 248

Chương 249 Chương 250 Chương 251 Chương 252

Chương 253 Chương 254 Chương 255 Chương 256

Chương 257 Chương 258 Chương 259 Chương 260

Chương 261 Chương 262 Chương 263 Chương 264

Chương 265 Chương 266 Chương 267 Chương 268

Chương 269 Chương 270 Chương 271 Chương 272

Chương 273 Chương 274 Chương 275 Chương 276

Chương 277 Chương 278 Chương 279 Chương 280

Chương 281 Chương 282 Chương 283 Chương 284

Chương 285 Chương 286 Chương 287 Chương 288

Chương 289 Chương 290 Chương 291 Chương 292

Chương 293 Chương 294 Chương 295 Chương 296

Chương 297 Chương 298 Chương 299 Chương 300

Chương 301 Chương 302 Chương 303 Chương 304

Chương 305 Chương 306 Chương 307 Chương 308

Chương 309 Chương 310 Chương 311 Chương 312

Chương 313 Chương 314 Chương 315 Chương 316

Chương 317 Chương 318 Chương 319 Chương 320

Chương 321 Chương 322 Chương 323 Chương 324

Chương 325 Chương 326 Chương 327 Chương 328

Chương 329 Chương 330 Chương 331 Chương 332

Chương 333 Chương 334 Chương 335 Chương 336

Chương 337 Chương 338 Chương 339 Chương 340

Chương 341 Chương 342 Chương 343 Chương 344

Chương 345 Chương 346 Chương 347 Chương 348

Chương 349 Chương 350 Chương 351 Chương 352

Chương 353 Chương 354 Chương 355 Chương 356

Chương 357 Chương 358 Chương 359 Chương 360

Chương 361 Chương 362 Chương 363 Chương 364

Chương 365 Chương 366 Chương 367 Chương 368

Chương 369 Chương 370 Chương 371 Chương 372

Chương 373 Chương 374 Chương 375 Chương 376

HOÀN