Cao thủ đổi đen thay trắng[Có Audio]

8988

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc.
Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, sảng văn, khoái xuyên, cường cường, linh hồn chuyển đổi, ảo tưởng không gian, đa dạng công thụ, bàn tay vàng chắc khỏe, nhiệt liệt đề cử.
Chuyển ngữ: Phong Lưu.
Nguồn: ductienductu.wordpress.com

Văn Án

Một hacker tài giỏi bị Chủ Thần chọn trúng, đưa đi làm nhân vật phản diện suốt mấy trăm nghìn kiếp, không kiếp nào là không phải chạy như điên trên con đường tìm chết, rơi vào kết cục bi thảm.

Khi rốt cuộc thoát khỏi sự khống chế của hệ thống phản diện, hắn quyết định báo thù, ngược tra, thay đổi vận mệnh. Dù nội tâm có rữa nát như thế nào đi chăng nữa thì ngoài mặt, hắn vẫn phải luôn đứng trên chuẩn mực đạo đức cao nhất.

Cột thu lôi:

1. Chủ thụ, thụ trong ngoài không đồng nhất vs công vừa cao lãnh vừa biến thái vừa phúc hắc vừa tà mị vừa trung khuyển vừa si hán vừa nhân thê.

2. 1×1, công từ đầu đến cuối đều là một người.

Audio : Cao Thủ “Đổi đen thay trắng” :

Thế giới thứ nhất

01 | 02 | 03 | 04

05 | 06 | 07 | 08

09 | 10 | 11

Thế giới thứ hai

01 | 02 | 03 | 04

05 | 06 | 07 | 08

09 | 10

Thế giới thứ ba

01 | 02 | 03 | 04

05 | 06 | 07 | 08 | 09

Thế giới thứ tư

01 | 02 | 03 | 04 | 05

06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11

Thế giới thứ năm

01 | 02 | 03 | 04 | 05

06 | 07 | 08 | 09 | 10

Thế giới thứ sáu

01 | 02 | 03 | 04 | 05

06 | 07 | 08 | 09 | 10

Thế giới thứ bảy

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07

08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Thế giới thứ tám

01 | 02 | 03 | 04 | 05

06 | 07 | 08 | 09 | 10

11 | 12 | 13 | 14 | 15

16 | 17 | 18 | 19 | 20

21 | 22 | 23 | 24 | 25

Thế giới thứ chín

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06

07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Thế giới thứ mười

01 | 02 | 03 | 04

05 | 06 | 07 | 08 | 09

10 | 11 | 12 | 13 | 14

Thế giới mười một

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06

07 | 08 | 09 | 10 | 11

12 | 13

Thế giới mười hai

01 | 02 | 03 | 04 | 05

06 | 07 | 08 | 09 | 10

Thế giới mười ba

01 | 02 | 03

04 | 05 | 06 | 07 | 08

Thế giới mười bốn

01 | 02 | 03 | 04

05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11

12 | 13 | 14 | 15

Thế giới mười lăm

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06

07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13

Thế giới mười sáu

01 | 02 | 03 | 04

05 | 06 | 07 | 08

09 | 10 | 11

Thế giới mười bảy

01 | 02 | 03 | 04

05 | 06 | 07 | 08

09 | 10

Thế giới hiện thực

01 | 02 | 03 | 04

05 | 06 | 07 

Phiên ngoại: Tuần trăng mật

01 | 02 | 03

04 | 05 | 06 | 07