Truyện Đam Mỹ Hoàn | Kho Tàng DMH

“Yêu cũng tốt, hận cũng tốt, thậm chí là cái khác cũng được....Chỉ cần trong lòng ngươi có ta là được rồi”

ĐAM MỸ HOÀN HAY

XUYÊN KHÔNG