Phong Mang

2969

Tác giả: Sài Kê Đản

Edit + beta: Zombie cưỡi Lợn

Thể loại: Giới giải trí, sảng văn,hiện đại, 1×1, HE, hài.

Số chương: 307 và vài cái phiên ngoại

Nguồn QT + RAW: Queen of the night

Nội dung giới thiệu vắn tắt:

Hàn Đông là diễn viên quần chúng, kiêm thầy tướng số, biết trước tương lai, bói nhân duyên chuẩn như thần.

Một ngày nọ, hắn tính ra được đại kim chủ trong ngành sẽ cùng mình có “nhân duyên xứng đôi”, làm một thẳng nam, hắn không tiếc tự hủy hoại hình tượng trước mặt kim chủ, chỉ vì sợ người ta nhìn trúng mà giả bộ ngu si, giả bộ xấu xa, làm bản thân càng trở nên đáng ghét càng tốt.

Bạn cho là vị kim chủ này nhất định sẽ nhìn trúng hắn sao? Vậy bạn sai rồi.

Hàn Đông tự mình gây sức ép cho mình tới tới lui lui cuối cùng lại trở thành người động tâm, bắt đầu trăm phương ngàn kế cứu vãn tình hình, kết quả kỹ thuật biểu diễn lúc trước quá tốt khiến hình tượng ngu ngốc đã sớm đi vào lòng người…

Một tên thụ lưu manh, phúc hắc, am hiểu xem tướng, coi bói, mộng du là sở trường.

Một anh công là đại kim chủ trong giới giải trí, giai đoạn đầu là chính nhân quân tử, giai đoạn sau biến chất.

Đây là câu chuyện về hai phu phu tay nắm tay cùng đi trong giới giải trí mây mưa thất thường, xưng vương Phong Thần, tạo ra một đoạn giai thoại.

P/s: Câu chuyện đi theo phong cách méo mó, hài vật vã, chân tình tràn đầy, kích thích không ngừng. Muốn coi gian tình thì mò vào, muốn nhìn nội đấu thì tới đây, muốn mấy câu chuyện thoải mái một phen cũng nhào vô đi!

Đôi Lời của Zombie: Edit truyện này là vì thằng thụ ( ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡°) nó đẹp mà bị khùng, dở hơi cám lợn, cười muốn banh ruột tuột quần là vì nó _(:>” ∠)_

Mục Lục

01 ♥ 02 ♥ 03 ♥ 04 ♥ 05 ♥ 06 ♥ 07 ♥ 08 ♥ 09 ♥ 10 ♥

11 ♥ 12 ♥ 13 ♥ 14 ♥ 15 ♥16 ♥ 17 ♥ 18 ♥ 19 ♥ 20 ♥

21 ♥ 22 ♥ 23 ♥ 24 ♥ 25 ♥ 26 ♥ 27 ♥ 28 ♥ 29 ♥ 30 ♥

31 ♥ 32 ♥ 33 ♥ 34 ♥ 35 ♥ 36 ♥ 37 ♥ 38 ♥ 39 ♥ 40 ♥

41 ♥ 42 ♥ 43 ♥ 44 ♥ 45 ♥ 46 ♥ 47 ♥ 48 ♥ 49 ♥ 50 ♥

51 ♥ 52 ♥ 53 ♥ 54 ♥ 55 ♥ 56 ♥ 57 ♥ 58 ♥ 59 ♥ 60 ♥

61 ♥ 62 ♥ 63 ♥ 64 ♥ 65 ♥ 66 ♥ 67 ♥ 68 ♥ 69 ♥ 70 ♥

71 ♥ 72 ♥ 73 ♥ 74 ♥ 75 ♥ 76 ♥ 77 ♥ 78 ♥ 79 ♥ 80 ♥

81 ♥ 82 ♥ 83 ♥ 84 ♥ 85 ♥ 86 ♥ 87 ♥ 88 ♥ 89 ♥ 90 ♥

91 ♥ 92 ♥ 93 ♥ 94 ♥ 95 ♥ 96 ♥ 97 ♥ 98 ♥ 99 ♥ 100 ♥

101 ♥ 102 ♥ 103 ♥ 104 ♥ 105 ♥ 106 ♥ 107 ♥ 108 ♥ 109 ♥ 110 ♥

111 ♥ 112 ♥ 113 ♥ 114 ♥ 115 ♥ 116 ♥ 117 ♥ 118 ♥ 119 ♥ 120 ♥

121 ♥ 122 ♥ 123 ♥ 124 ♥ 125 ♥ 126 ♥ 127 ♥ 128 ♥ 129 ♥ 130 ♥

131 ♥ 132 ♥ 133 ♥ 134 ♥ 135 ♥ 136 ♥ 137 ♥ 138 ♥ 139 ♥ 140 ♥

141 ♥ 142 ♥ 143 ♥ 144 ♥ 145 ♥ 146 ♥ 147 ♥ 148 ♥ 149 ♥ 150 ♥

151 ♥ 152 ♥ 153 ♥ 154 ♥ 155 ♥ 156 ♥ 157 ♥ 158 ♥ 159 ♥ 160 ♥

161 ♥ 162 ♥ 163 ♥ 164 ♥ 165 ♥ 166 ♥ 167 ♥ 168 ♥ 169 ♥ 170 ♥

171 ♥ 172 ♥ 173 ♥ 174 ♥ 175 ♥ 176 ♥ 177 ♥ 178 ♥ 179 ♥ 180 ♥

181 ♥ 182 ♥ 183 ♥ 184 ♥ 185 ♥ 186 ♥ 187 ♥ 188 ♥ 189 ♥ 190 ♥

191 ♥ 192 ♥ 193 ♥ 194 ♥ 195 ♥ 196 ♥ 197 ♥ 198 ♥ 199 ♥ 200 ♥

201 ♥ 202 ♥ 203 ♥ 204 ♥ 205 ♥ 206 ♥ 207 ♥ 208 ♥ 209 ♥ 210 ♥

211 ♥ 212 ♥ 213 ♥ 214 ♥ 215 ♥ 216 ♥ 217 ♥ 218 ♥ 219 ♥ 220 ♥

221 ♥ 222 ♥ 223 ♥ 224 ♥ 225 ♥ 226 ♥ 227 ♥ 228 ♥ 229 ♥ 230 ♥

231 ♥ 232 ♥ 233 ♥ 234 ♥ 235 ♥ 236 ♥ 237 ♥ 238 ♥ 239 ♥ 240 ♥

241 ♥ 242 ♥ 243 ♥ 244 ♥ 245 ♥ 246 ♥ 247 ♥ 248 ♥ 249 ♥ 250 ♥

251 ♥ 252 ♥ 253 ♥ 254 ♥ 255 ♥ 256 ♥ 257 ♥ 258 ♥ 259 ♥ 260 ♥

261 ♥ 262 ♥ 263 ♥ 264 ♥ 265 ♥ 266 ♥ 267 ♥ 268 ♥ 269 ♥ 270 ♥

271 ♥ 272 ♥ 273 ♥ 274 ♥ 275 ♥ 276 ♥ 277 ♥ 278 ♥ 279 ♥ 280 ♥

281 ♥ 282 ♥ 283 ♥ 284 ♥ 285 ♥ 286 ♥ 287 ♥ 288 ♥ 289 ♥ 290 ♥

291 ♥ 292 ♥ 293 ♥ 294 ♥ 295 ♥296 ♥ 297 ♥ 298 ♥ 299 ♥ 300 ♥

301 ♥ 302 ♥ 303 ♥ 304 ♥ 305 ♥ 306 ♥ 307

Phiên ngoại 1

308 ♥ 309 ♥ 310

Phiên ngoại 2

311 ♥ 312

phiên ngoại 3

313

+ HOÀN +