Điểu Đông

Tác Giải:
Trạng Thái: Đang cập nhật..

Nguồn: Đang cập nhật..

Giới Thiệu Truyện

Đó là chuyện đã sãy ra cách đây bao nhiêu lâu rồi ấy nhỉ.

Y vẫn nhớ rõ như in lúc y còn bé cũng luôn muốn được nghe Tố hát mới có thể mà chìm vào trong giất ngủ.

Đó là chuyện đã xảy ra cách đây cũng khá là lâu rồi…

Danh Sách Chương