Cửu Môn Ký Sự

Giới Thiệu TruyệnThể loại : Lão Cửu Môn đồng nhân văn, đam mỹ. HE, thanh thuỷ, trộm mộ, chiến tranh…CP: Nhất Ngũ (Trương Khải Sơn x Ngô Lão Cẩu),...