Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt

Cuộc sống hạnh phúc của Tô Thần khi sống lại Thuộc: Tái thế trọng sinh hệ liệt Tác giả: Lai Tự Viễn Phương Thể loại: Trọng sinh,...
Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch

Tác giả: Nguyệt Phi Phàm Edit: Ruby hay ham hố^v^ Thể loại: Thanh triều, xuyên việt, cung đình, mỹ thực, phúc hắc công, ngốc manh thụ,...
Đại thần cách vách em thích anh

Đại thần cách vách em thích anh

Tác giả: Ngọa Tào Khoái Bát Hạ (Ngộ phắc mau nằm sấp xuống) Thể loại: đam mỹ hiện đại, ngắn, thoải mái, ấm áp, nhẹ nhàng,...
Gian tình từ một chiếc bánh kếp tàu

Gian tình từ một chiếc bánh kếp tàu

Tác giả: Yểm Diện Nhi Độn Mã Giáp Quân Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, mỹ thực Người dịch: Tiểu Phong Tình trạng...