Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch

Tác giả: Nguyệt Phi Phàm Edit: Ruby hay ham hố^v^ Thể loại: Thanh triều, xuyên việt, cung đình, mỹ thực, phúc hắc công, ngốc manh thụ,...
Đại thần cách vách em thích anh

Đại thần cách vách em thích anh

Tác giả: Ngọa Tào Khoái Bát Hạ (Ngộ phắc mau nằm sấp xuống) Thể loại: đam mỹ hiện đại, ngắn, thoải mái, ấm áp, nhẹ nhàng,...
Gian tình từ một chiếc bánh kếp tàu

Gian tình từ một chiếc bánh kếp tàu

Tác giả: Yểm Diện Nhi Độn Mã Giáp Quân Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, mỹ thực Người dịch: Tiểu Phong Tình trạng...