Cửu liên hoàn

1547

Tác giả:Thành Trùng
Thể loại: Dân quốc văn, phúc hắc mỹ công, ngây thơ bình phàm thụ, quỷ súc công, ngu ngơ tạp kỹ thụ, cường thủ hảo đoạt, 1×1, HE.
Chuyển ngữ: Lightraito (Huyết phong)

Văn án

Hạ Thiên Thành đại thiếu gia của Hạ Gia một trong những gia tộc lớn nhất thành Bắc Kinh.

Quyền hành lớn , Uy doanh vang xa.

Thạch trụ một người sống nhờ vào đoàn tạp kỹ.

Lần gặp gỡ của học giống như trong những câu chuyện trong các vỡ kịch.

Loading...

Thạch Trụ là một con người hiền lành nhu nhượt , nhút nhát đôi lúc cảm thấy đáng thương.

Không thể chống cự lại số mệnh.

Hạ Thiên Thành lại là một người quyền thế.

Thế nhưng lại đem lòng yêu một người như Thạch Trụ.

Nhiều lần muốn từ bỏ nhưng mà đều thất bại.

MỤC LỤC

Chương 1 ☆ Chương 2 ☆ Chương 3 ☆ Chương 4 ☆ Chương 5

Chương 6 ☆ Chương 7 ☆ Chương 8 ☆ Chương 9 ☆ Chương 10

Chương 11 ☆ Chương 12 ☆ Chương 13 ☆ Chương 14 ☆ Chương 15

Chương 16 ☆ Chương 17 ☆ Chương 18 ☆ Chương 19 ☆ Chương 20

Chương 21 ☆ Chương 22 ☆ Chương 23 ☆ Chương 24 ☆ Chương 25

Chương 26 ☆ Chương 27 ☆ Chương 28 ☆ Chương 29 ☆ Chương 30

Chương 31 ☆ Chương 32 ☆ Chương 33 ☆ Chương 34 ☆ Chương 35

Chương 36 ☆ Chương 37 ☆ Chương 38 ☆ Chương 39 ☆ Chương 40

Chương 41 ☆ Chương 42 ☆ Chương 43 ☆ Chương 44 ☆ Chương 45

Chương 46☆ Chương 47 ☆ Chương 48 ☆ Chương 49

Phiên ngoại

TOÀN VĂN HOÀN