Thiều hoa vũ lưu niên

2046

Tác giả:Hỏa Ly
Thể loại: Đam mĩ, phụ tử, xuyên không, hoàng triều, võ lâm,nhất thụ nhất công, cường công cường thụ.
Edit + beta: NangBT (Tiếu Hồng Trần), Fynnz, Tĩnh Nguyệt
Độ dài: 188 chương (3 quyển) + vài cái phiên ngoại
Nguồn:nangbt233.wordpress.com, fynnz.worpress.com, haonguyetlau.wordpress.com, hiroshimi.wordpress.com

Văn Án

” Thật sự là rất muốn nếm thử xem như thế nào…” Nam nhân lười biếng đang tựa long sàn, liếm liếm môi đang say sưa, rồi đưa đầu ngón tay đang hướng tới mỹ thực thượng hạng không muốn y rời đi.

“ Đương nhiên có thể. ” – Y mặt không đổi sắc trả lời, – “ Nếu người muốn nhìn ta đổ máu mà chết, phụ… hoàng…” – Thản nhiên phun ra tối hậu hai chữ, Kỳ Minh Nguyệt hất tay người kia ra khỏi thắt lưng, bỏ qua biểu tình trên nét mặt nam nhân, đứng dậy rời đi…

Bản thân vốn là sát thủ, lại đang là đầu bảng tại Ngưu Lang điếm – Y lại chết dưới súng, không ngờ khi tỉnh lại, đã thành Thương Hách Hoàng Tử, gặp phải người kia. Giảo hoạt thiện biến, hoa tâm bạc tình, đối với chính mình lại tỉ mỉ chăm sóc, che chở trong mọi cách có thể như thế… Tuy là phụ tử thì đã làm sao?

Thân là đế vương, hắn gặp qua rất nhiều người, với hắn mà nói nhântrên đời cơ hồ không có quá lớn khác nhau, cùng là không thú vị thôi. Người hoàng tử này lại đảo điên hắn nhận tri, như mặt nước ôn hòa thâm trầm, như nguyệt bàn trong trẻo nhưng lạnh lùng tiêu sát… Có loạn thiên khả năng, thí mẫu chi mệnh thì đã làm sao?

Mục Lục

01 ♥ 02 ♥ 03 ♥ 04 ♥ 05 ♥ 06 ♥ 07 ♥ 08 ♥ 09 ♥ 10 ♥

11 ♥ 12 ♥ 13 ♥ 14 ♥ 15 ♥16 ♥ 17 ♥ 18 ♥ 19 ♥ 20 ♥

21 ♥ 22 ♥ 23 ♥ 24 ♥ 25 ♥ 26 ♥ 27 ♥ 28 ♥ 29 ♥ 30 ♥

31 ♥ 32 ♥ 33 ♥ 34 ♥ 35 ♥ 36 ♥ 37 ♥ 38 ♥ 39 ♥ 40 ♥

41 ♥ 42 ♥ 43 ♥ 44 ♥ 45 ♥ 46 ♥ 47 ♥ 48 ♥ 49 ♥ 50 ♥

51 ♥ 52 ♥ 53 ♥ 54 ♥ 55 ♥ 56 ♥ 57 ♥ 58 ♥ 59 ♥ 60 ♥

61 ♥ 62 ♥ 63 ♥ 64 ♥ 65 ♥ 66 ♥ 67 ♥ 68 ♥ 69 ♥ 70 ♥

71 ♥ 72 ♥ 73 ♥ 74 ♥ 75 ♥ 76 ♥ 77 ♥ 78 ♥ 79 ♥ 80 ♥

81 ♥ 82 ♥ 83 ♥ 84 ♥ 85 ♥ 86 ♥ 87 ♥ 88 ♥ 89 ♥ 90 ♥

91 ♥ 92 ♥ 93 ♥ 94 ♥ 95 ♥ 96 ♥ 97 ♥ 98 ♥ 99 ♥ 100 ♥

101 ♥ 102 ♥ 103 ♥ 104 ♥ 105 ♥ 106 ♥ 107 ♥ 108 ♥ 109 ♥ 110 ♥

111 ♥ 112 ♥ 113 ♥ 114 ♥ 115 ♥ 116 ♥ 117 ♥ 118 ♥ 119 ♥ 120 ♥

121 ♥ 122 ♥ 123 ♥ 124 ♥ 125 ♥ 126 ♥ 127 ♥ 128 ♥ 129 ♥ 130 ♥

131 ♥ 132 ♥ 133 ♥ 134 ♥ 135 ♥ 136 ♥ 137 ♥ 138 ♥ 139 ♥ 140 ♥

141 ♥ 142 ♥ 143 ♥ 144 ♥ 145 ♥ 146 ♥ 147 ♥ 148 ♥ 149 ♥ 150 ♥

151 ♥ 152 ♥ 153 ♥ 154 ♥ 155 ♥ 156 ♥ 157 ♥ 158 ♥ 159 ♥ 160 ♥

161 ♥ 162 ♥ 163 ♥ 164 ♥ 165 ♥ 166 ♥ 167 ♥ 168 ♥ 169 ♥ 170 ♥

171 ♥ 172 ♥ 173 ♥ 174 ♥ 175 ♥ 176 ♥ 177 ♥ 178 ♥ 179 ♥ 180 ♥

181 ♥ 182 ♥ 183 ♥ 184 ♥ 185 ♥ 186 ♥ 187 ♥ 188

Phiên Ngoại

189190191 

192 ♥ 193 ♥ 194 ♥ 195 ♥ 196 ♥ 197 ♥ 198 ♥ 199 ♥ 200 ♥ 201 ♥

202 ♥ 203 ♥ 204 ♥ 205 ♥ 206 ♥ 207 ♥ 208 ♥ 209

HOÀN