Hôn Hậu Nhật Thường

Trạng Thái: Đang cập nhật..

Nguồn: tuuyencac2020.wordpress.com.

Giới Thiệu Truyện

Tên khác: Cuộc sống sau khi kết hôn, 婚后日常
Mô tả: Tính dục lớn cuồng chiếm hữu thích ăn dấm chua công x sủng công đại mỹ nhân thụ, hiện đại, ABO, cưỡng ái (?), HE, đoản văn.
CÓ H, CÓ H, CÓ H!! Chuyện quan trọng nói ba lần:)))
Độ dài: 11 chương.
Edit: Tsundereee123

Là một Alpha đã 27 cái xuân xanh rồi, dựa theo quy định của chính phủ, Alpha trên 25 tuổi mà vẫn chưa có người yêu, nhất định phải tới phòng môi giới hôn nhân để tìm kiếm đối tượng phù hợp.

Haizz.

Lâm Thành trước đây đã đến phòng môi giới ba lần, cự tuyệt kết duyên ba lần, vì vậy không thể cự tuyệt lần thứ tư này nữa, nếu không sẽ thành phạm pháp a…

Có điều, đối tượng kết hôn lần này đã thành công khiến hắn hiểu thế nào là nhất kiến chung tình rồi.

Danh Sách Chương