Khang Hi Trọng Sinh Dưỡng Thái Tử

Tác Giải:
Trạng Thái: Đang cập nhật..

Nguồn: therubycass.blogspot.com.

Giới Thiệu Truyện

Edit: Jung Minhyo
Thể Loại:  trọng sinh, thanh xuyên, cung đình, Khang Hi sủng nịch công x Ngạo kiều thái tử thụ, phụ tử niên thượng, công sủng thụ, cung đấu, dưỡng thành, HE
CP chính: Khang Hi (Giác La Huyền Diệp) x Dận Nhưng (Giác La Bảo Thành)
Tình trạng bản gốc: hoàn 77 chương

Hắn ở kiếp trước là một  thiên cổ nhất đế, nhưng lại không phải là một người cha tốt, hắn phế đi thái tử cả đời hắn yêu nhất, sau đó ở Sướng Xuân Viên tiếc nuối mà nhắm mắt. Một khi đã trở lại, Khang Hi quyết định, quyết tâm muốn đền bù tiếc nuối kiếp trước, cùng tiểu thái tử sát ra hỏa hoa.

“Nóc Càn Thanh cung bị xốc, làm sao giờ?”

“Không sao, hoàng a mã sẽ cho người sửa.”

“Người khác khi dễ ta, làm sao bây giờ?”

“Không sao, nói cho hoàng a mã.”

Kỳ thật đây là câu chuyện về Khang Hi trọng sinh dưỡng ngạo kiều thái tử.

Danh Sách Chương