Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành

Trạng Thái: Full.

Nguồn: forgetmenot99.wordpress.com, hactinhlinh.wordpress.com.

Giới Thiệu Truyện

Thể loại: làm ruộng văn, tùy thân không gian, sinh tử văn, tu hành.
Editor: Kusami
Beta-er: irisbui1609

Một cuộc sống hạnh phúc gồm những đứa con tinh nghịch đáng yêu, Thước Nhạc thì sắp tốt nghiệp đại học, còn Khúc Phàm thì có công việc thuận lợi.

Kì Kì vì đi tìm Thước Nhạc, nhặt được một hạt châu ở bệnh viện, hạt châu này có một bí mật rất lớn, mà tất cả những người bên hạt châu đều liên quan tới một vụ giết người, người phụ trách vụ án đó lại chính là Khúc Phàm, người vừa nhậm chức tổ trưởng.

Theo tiến triển của vụ án, một thế giới mới mở ra trước mắt Thước Nhạc, người một nhà bắt đầu một hành trình thần kỳ.

Danh Sách Chương