Sai Lầm

Tác Giải:
Trạng Thái: Full.

Nguồn: thapnhanthapsac.wordpress.com.

Giới Thiệu Truyện

Editor: Thập Thập
Thể loại: đam mỹ, đồng nhân….

Nếu như ở trong Phòng Chứa Bí Mật, thứ sống sót trong cơ thể Ginny chính là Tom Riddle…

Vì thế, Tom vừa thử đồ nữ, vừa mắng chửi Chủ Hồn.

Vừa nấu ăn dưới áp bách của Molly vừa mắng chửi Chủ Hồn.

Vừa nhận lời cầu hôn của Harry Potter vừa mắng chửi Chủ Hồn.

Vừa la hét ầm ĩ trong phòng sinh vừa mắng chửi Chủ Hồn.

Chủ Hồn, nếu gặp phải ta là ngươi xong rồi!!!

Chống chỉ định: Har công Tom thụ. Hết~

Danh Sách Chương