Home Đam Mỹ Phá Giới – Chương 1: Tiết tử

  Phá Giới – Chương 1: Tiết tử

  Thuộc truyện: Phá Giới

  Người tu Phật có bát giới:

  Nhất giới sát sinh, không sát ý, từ niệm chúng sinh, không được giết hại các loại nhuyễn động;

  Nhị giới trộm cắp, không nghĩ trộm cắp, nghĩ việc bố thí, loại trừ ý tham;

  Tam giới dâm dục, không có ý dâm, không nghĩ chuyện phòng phe, tu trì phạm hành, không được tà dục;

  Tứ giới nói dối, không nói dối, luôn thật thà, không được lừa dối, tâm khẩu tương ứng;

  Ngũ giới uống rượu, không uống rượu, không say xỉn, ý thức tỉnh táo;

  Lục giới lấy hương hoa, không đòi hỏi, không lấy hương hoa, không tô son phấn, không ca múa xướng nhạc;

  Thất giới nằm ngồi giường cao rộng, không đòi hỏi, không nằm giường cao to, giường chiếu đơn giản, không được ngồi cao nằm cao, luôn nhớ kinh đạo;

  Bát giới ăn không đúng giờ, phụng pháp, quá trưa không ăn.

  Thuộc truyện: Phá Giới