Home Đam Mỹ Xuyên Qua Chi Khí Tử Hoành Hành – Chương 18: Tiểu loli tới cửa xin giúp đỡ

  Xuyên Qua Chi Khí Tử Hoành Hành – Chương 18: Tiểu loli tới cửa xin giúp đỡ

  Thuộc truyện: Xuyên Qua Chi Khí Tử Hoành Hành

  Một tiểu nữ hài diện mạo đáng yêu xuất hiện trước cửa, cung cung kính kính gọi Diệp Phàm một tiếng, “Diệp thúc thúc.”

  Diệp Phàm chớp chớp mắt nhìn tiểu nữ hài: “Ngươi nhìn qua có chút quen mắt.”

  “Ta là Đường Noãn!”

  “À, ta nhớ ra rồi, ngươi là bạn gái Tiểu Cường!”

  Tiền Dụ: “……” Nghe giống như bạn gái con gián >_

  Thuộc truyện: Xuyên Qua Chi Khí Tử Hoành Hành